FUTFs Styrelse FUTFs Styrelse

Styrelsen

Styrelsen utgör föreningens strategiska och operativa ledning. Den består av nio ledamöter, där fem ledamöter väljs under vårens stormöte och resterande under höstens stormöte.

Som FUTFs ordförande är det min uppgift att leda föreningens verksamhet, ha övergripande koll samt stötta de andra i styrelsen.

Jag försöker alltid ta vara på de idéer och tankar F-studenterna delar med sig av så har du någon idé på vad föreningen skulle kunna hitta på i framtiden, hör av dig till mig på ordf@futf.se!
Vice ordförande har två roller: en väldigt specifik, vilket är att sköta föreningens ekonomi. Den andra är i motsats väldigt ospecifik då den varierar efter de behov som finns. Som vice ordförande är min uppgift också att stötta ordförande och resten av styrelsen i deras arbete.
Som IT-ansvarar jag för föreningens hemsidor, mail och annan informationsteknologi.

Det tillsätts varje år en IT-grupp, där vi tillsammans arbetar på att stärka FUTFs närvaro i etern. I nuläget är vi exempelvis fullt upptagna med att ta fram en prototyp till en ny hemida! Vi har även andra projekt som vi arbetar på. Det är riktigt kul och jag tycker du ska ta nästa chans att söka!
Har du några frågor om hemsidan, mitt ansvarsområde, FUTF eller vad som helst, får du gärna höra av dig till mig på it@futf.se.
Som marknadsföringsansvarig ser jag till att FUTF syns på bästa sätt på alla våra informationskanaler. Det gör jag genom att ansvara för våran facebook, instagram, och nyheter på hemsidan. Vidare beställer jag in ovvar, tröjor och andra tuppiga attiraljer! Har du frågor eller synpunkter angående hur FUTF marknadsförs? Har du någon kreativ idé på hur föreningen ännu bättre skulle kunna nå ut till folk? Tveka icke, skicka ett mail till mig på marknadsforing@futf.se.
Sociala aktiviteter är vårt ansvar (ett ansvar vi bär på våra axlar med nöje) och det innebär att vi och vårt underbara klubbverk fixar sittningar, ovvepyssel, pubrundor och annat härligt under året. Vill du fråga något eller bara säga hej så släng iväg ett mejl till oss!
Som arbetsmarknadsansvarig sköter jag kontakt med alla företag som är intresserade av F-studenter, samt håller kontakt med programmets alumner. Jag har även ett utskott som hjälper mig i mitt arbete. Tillsammans planerar vi lunchföreläsningar, inspirationskvällar, case-tävlingar med mera, för att visa vad som väntar oss efter vi tagit examen. Om du vill veta mer om vad vi i FUTF:s arbetsmarknadsutskott gör, eller bara har en fråga om ditt CV, så är det bara att höra av sig till mig på arbetsmarknad@futf.se
Som utbildningsansvarig så har jag tillsammans med utbildningsutskottet hand om studiebevakningen för F-studenter och är även den huvudsakliga kopplingen mellan institutioner och studenter. Min roll är även att framföra F-studenternas åsikter och synpunkter för att påverka utbildningen till deras tycke, därav anordnas diverse event för att uppmanas till detta.
Som idrottsansvarig anordnar man idrottsaktiviteter för alla F-studenter tillsammans med det underbara Träningsverket under terminernas gång. Med idrottsaktiviteter innefattas allt från seriespel, simning, löpning, lekar, fotboll, klättring till friluftsliv, volleyboll, innebandy och badminton! Man är även med och arrangerar större idrottsevenemang med andra sektioner som t.ex. Ångströmsmästerskapen och FITQK. En massa kul helt enkelt! Centralt som idrottsansvarig är att alla tuppars idrottsintressen ska representeras i aktivitetsutbudet och att alla ska känna sig välkomna att vara sig själv och ha roligt på idrottsaktiviteterna!
Som studiesocialt ansvarig är det mitt jobb att hålla koll på både den fysiska som psykiska arbetsmiljön på F-sektionen och se till att studenterna mår bra. Jag är även med och leder utbildningsutskotts möten. Det är en grymt rolig post som gör att jag får träffa massa studenter från alla årskurser. Har du synpunkter om arbetsmiljön eller idéer på hur vi kan förbättra studenterna välmående hör av dig till mig!
FUTFs Styrelse FUTFs Styrelse
FUTF:s cookies