Show News Show News

Sök internationellt ansvarig!

FUTF söker en ny internationellt ansvarig. Som internationellt ansvarig är du en del av FUTFs utbildningsutskott och förväntas delta på dessa möten. Du blir även en del av UTNs internationella utskott där du sitter tillsammans med övriga sektioners internationellt ansvariga och leds av UTNs studiebevakare med internationellt ansvar. I dessa möten så diskuteras frågor om internationalisering, vilket är en stor fråga både inom kåren och universitetet för tillfället. Internationalisering berör både frågor kring internationella studenter och internationella utbyten, och därmed kommer du vara först med att få information om utbytesstudier bl.a. Vilken grej!

Att vara internationellt ansvarig är ett perfekt förstagångsengagemang eller ett bra extra engagemang att ha vid sidan av andra engagemang och sina studier. Det inkluderar endast ett fåtal möten varje läsperiod, och det är ett mycket, mycket viktig och uppskattat uppdrag för både din sektion och din studentkår.

Det sker löpande rekrytering, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Länk till anmälan: https://www.futf.se/event/210

Författare:

Show News Show News
FUTF:s cookies