Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

En värld utan FUTF:s utbildningsutskott skulle vara en värld av otydligt kursinnehåll, orimliga kunskapskrav
och omöjliga tentamensfrågor; som grisen skulle sagt: grymt jobbigt!

Som tur är ser verkligheten annorlunda ut och utbildningsutskott verkar aktivt för att bevaka och
förbättra utbildningen för oss F-studenter. Här diskuteras aktuella frågor inom universitetet som rör
vår utbildning vilka sedan förs vidare med utbildningsansvarig till högre instanser. Utskottet anordnar
även evenemang kopplade till utbildningen samt att det, på F-studenters vägnar, delar ut den årliga
F-lärarutmärkelsen.

Har du förslag, tankar eller frågor kring utbildningen eller studiebevakningen, hör då av dig till utbildning@
futf.se!

Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet
FUTF:s cookies