Klubbverket Klubbverket

Klubbverket

Vid första anblick kan ordvalet "klubbverket" te sig rätt konstigt, och väcker frågor såsom "är det bara en fabrik som tillverkar klubbor?" eller "kan man hoppas på att dessa klubbor är godisklubbor med smak av krusbär och chokladkola?"
Dock är det ej på det viset, utan klubbverket är istället det märkliga maskineri som ser till att alla nyblivna och åldrande F-studenter får den dos av kuligheter som vi alla behöver för att överhuvudtaget stiga upp ur sängen på morgnarna. Ett par exempel på denna tidigare nämnda dos av fartfyllda nationsrundor, storartade gasquer och mysiga ovvepyssel. Har du världens bästa eller näst bästa idé på vad klubbverket ska göra? kontakta mig på klubbmastare@futf.se

I år består klubbverket av detta järngäng!

Eugenia Trost - Klubbmästare
Johan Millberg - Gruppledare
Baran Hamad - Matansvarig
Frans Rademacher - Spex- och Logistikansvarig
Leo Zdansky Cottle - Klubbverkare
Oskar Anderhagen Holmes - Klubbverkare


Klubbverket Klubbverket
FUTF:s cookies