Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet är, förutom ett ord på 23 stycken bokstäver, FUTF:s absolut främsta kontakt
mellan studenter och företag intresserade av tekniska fysiker. I och med arbetsmarknadsutskottet
arbete knyts både viktiga kontakter till civilingenjörsföretag samtidigt som det genrerar en stor del
av det kapital som FUTF behöver till sin verksamhet. Kort och gott så kan det liknas vid föreningens
kraftstation; utan den skulle vi vara som en brödrost med avklippt sladd. Utskottet anordnar bland annat
lunchföredrag, case- och alumnkvällar.

Har du tips på event eller företag du tycker vi borde jobba med? Vill du vara med i utskottet och hjälpa
FUTF ta dig närmare näringslivet? Kontakta oss på arbetsmarknad@futf.se

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet
FUTF:s cookies