Utskott Utskott

FUTFs Utskott

Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF) är en förening för de cirka 500 studenterna på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Föreningen bedriver genom sina fyra utskott verksamhet inom ett flertal olika områden.

Utbildning

Utbildningsutskottet arbetar med studierelaterade frågor och bedriver studiebevakande verksamhet, och är studentens röst gentemot universitetet.Arbets­marknad

Arbetsmarknadsutskottet bedriver arbetsmarknadsbevakning i form av kontakter med företag och alumner, och arrangerar bland annat en gång per termin en arbetsmarknadsvecka till gagn för programmets studenter.

Klubb­verket

Klubbverket bedriver studiesocial verksamhet i form av exempelvis gasquer, fredagsfika, vinprovning och mingelkvällar. Event samarrangeras ofta med andra studentföreningar både inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.Idrott

Idrottsutskottet bedriver idrottslig verksamhet, i de sporter där det finns visat intresse från programmets studenter. Föreningen står för utskottets kostnader i form av exempelvis hallbokningar.

Utskott Utskott
FUTF:s cookies