UTN UTN

UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Som studentkår bedriver UTN verksamhet inom många spännande områden som rör din studietid.

Kåren har tio heltidsanställda studenter som arbetar för alla studenter på fakulteten. Den otvivelaktigt viktigaste verksamheten är studiebevakning, men därutöver arrangerar kåren även många studiesociala evenemang så som Forsränningen och Mottagningen för nya studenter. Mer information om UTN hittas här.

FUTF ingår i UTN som den största sektionen. Ju fler F-studenter som är medlemmar i UTN, desto mera får FUTF att säga till om i kåren. Det är därför mycket viktigt att just du som F-student registrerar dig som medlem i UTN! Detta kan göras här.

UTN UTN
FUTF:s cookies