Engagera dig Engagera dig

Engagera dig!

Engagemang vid sidan av studierna i allmänhet och engagemang i FUTF i synnerhet rekommenderas starkt till samtliga studenter som läser teknisk fysik vid Uppsala universitet. Det finns flera anledningar till detta, och ingen är bättre eller sämre än någon annan, men här kommer ett axplock:

Det är dels vansinnigt roligt och lärorikt, samtidigt som man får lära känna studenter utöver sin ordinarie umgängeskrets, och beroende på typ av engagemang även studenter utanför sitt eget program. Att ha varit engagerad i FUTF är också starkt meriterande och en värdefull post att ha på sitt CV inför klivet ut i arbetslivet. På kort tid kan man inom föreningen också bygga upp ett stort nätverk av kompetenta och driftiga personer, både på programmet, på universitetet och ute på företag, vilket kan visa sig vara mycket värdefullt när studierna börjar lida mot sitt slut. Sist men inte minst är engagemang vid sidan av studierna extremt värdefullt för den personliga utvecklingen. Detta gäller i synnerhet för engagemang i FUTF, som har en tradition av att gärna delegera ut ansvar för olika event och projekt till de individer som känner sig mogna för det. Detta förfaringssätt och hur utvecklande engagemang inom föreningen är kan många nuvarande och tidigare engagerade vittna om.


Känner du att du för närvarande inte riktigt har tid att engagera dig i FUTF eller att du trots ovanstående motivering kanske känner dig osäker på om det är något för dig? Ingen fara, börja smått! I våra utskott finns det alltid många mindre saker att prova på, såsom exempelvis att pricka av närvarande vid ett lunchföredrag, servera på en gasque eller spela fotboll med Idrottsutskottet. Sedan avgör du själv om det är något för dig eller inte. Tveka inte att höra av dig till en utskottsordförande eller styrelseledamot om du har några funderingar! Det är aldrig för sent eller för tidigt att börja engagera sig.

Engagera dig Engagera dig
FUTF:s cookies