Om FUTF Om FUTF

FUTF


Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF) är en förening för de cirka 500 studenterna på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Uppsala universitet. Målet är att göra studietiden så bra som möjligt för studenterna. Det görs primärt genom utskott:

Utbildningsutskottet arbetar med studierelaterade frågor och bedriver studiebevakande verksamhet samt är studentens röst gentemot universitetet. Om något är dåligt går det alltså att vända sig hit för att få hjälp med vad man ska göra.

Arbetsmarknadsutskottet har koll på arbetsmarkaden och anordnar träffar med företag och alumner men också olika workshops som CV-skrivning. En gång per termin arrangeras även en arbetsmarknadsvecka för alla programmets studenter.

Klubbverket arrangerar sociala tillställningar som ett avbrott i studierna. Exempel på vad de gör är att hålla i gasquer (studentfester med mat), vinprovning, pokerkvällar. Event samarrangeras ofta med andra studentföreningar både inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Idrottsutskottet bedriver idrottslig verksamhet i de sporter där det finns visat intresse från programmets studenter. Exempel på vad som kan hända är löpträningar, fotbollsturneringar, volleyboll på campus och boka simhall. 

UTN

FUTF är en del av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). UTNs huvuduppdrag är att bedriva studiebevakning för alla programmen som hör till teknik eller naturvetenskapsdelen av Uppsala universitet.
Utöver det anordnar kåren flera återkommande evenemang där det mest kända är forsränningen, en valborgstradion som går ut på att studenter åker ner för Fyrisån flottar byggda av frigolit. UTN håller även i torsdagspubar, ett rebusrally och viktigast för er nyantagna: mottagningen!
Mer information om UTN hittar ni här.Om FUTF Om FUTF
FUTF:s cookies